Informacje dot. gminnej komunikacji publicznej

Szanowni Państwo. Od dnia 18.11.2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja Publiczna. Do końca Listopada roku 2019 roku w ramach okresu przejściowego funkcjonowała ona wspólnie z dotychczasowymi przewoźnikami (funkcjonowały dwa rozkłady jazdy). Okres ten z dniem 1.12.2019 roku właśnie się kończy. W związku z powyższym przypominam iż, od poniedziałku tj. 2.12 2019 r. obowiązuje Nas jeden rozkład jazdy. Tak jak do tej pory jest on dostępny na stronie Urzędu Gminy Stawiguda w zakładce https://www.stawiguda.pl/komunikacja . Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania Gminnej Komunikacji Publicznej. Ankieta ukierunkowana została w celu zebrania informacji na najczęstsze zapytania mieszkańców dotyczące rozkładów jazdy czy lokalizacji przystanków. Przedstawione sugestie pozwolą Nam dostosować i zoptymalizować organizację Gminnej Komunikacji Publicznej do potrzeb wszystkich mieszkańców. Ankiety dostępne na stronie: HTTPS://WWW.STAWIGUDA.PL/ANKIETY [1]