Zasady funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Stawiguda

 Autobusy gminne zatrzymują się wyłącznie na wyznaczonych przystankach autobusowych. Komunikacja publiczna nie zapewnia opieki podczas przejazdu pasażerów. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci podczas podróży komunikacją publiczną (dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia). W czasie przejazdu dziecko musi posiadać ważny bilet miesięczny. W autobusach zainstalowany Czytaj więcej …