Projekt edukacyjny „Kompetencje kluczowe”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie rozpoczyna realizację projektu: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u naszych uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, indywidualizacji w nauczaniu oraz nauczania metodą eksperymentu. Ponadto, projekt obejmuje swoim zakresem wyposażenie naszej szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i pozostały sprzęt niezbędny do prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć (m.in. z zakresu druku 3D z elementami projektowania, z zakresu programowania i robotyki, zajęć z integracji sensorycznej).

Przed nami następujące zajęcia:

  • Warsztaty Efektywnej Nauki wraz z wyjazdem aktywizacyjnym do Centrum Nauki,
  • warsztaty z zakresu robotyki i programowania na bazie zestawów klocków edukacyjnych,
  • warsztaty z zakresu druku 3D z elementami projektowania,
  • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu,
  • warsztaty integracji sensorycznej,
  • warsztaty z zakresu psychologii motywacji,
  • zajęcia wyrównawcze i wspierające z matematyki i języka  obcego, warsztaty bezpieczeństwa w sieci.

Szczegóły programu na stronie internetowej projektu  http://snr.instytutbs.eu/