80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W poniedziałek 9 września w naszej szkole upamiętnimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej:

godz. 8.00 – uczniowie klas V-VIII żywa lekcja historii z grupą Rekonstrukto „Wrzesień 39”

godz. 9.00 – uczniowie klas I-IV żywa lekcja historii z grupą Rekonstrukto „Wrzesień 39”

godz. 10.00 – apel szkolny dla klas I – VIII

ul. Leśna 1, budynek B