Edukacja zdrowotna

Od 2012 roku nasza szkoła przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie bierze udział w realizacji programu „Trzymaj formę”. Program ma na celu trwałe kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Szkoła stawia sobie za cel promocję zasad
ananasaktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Od tego roku szkolnego nasza szkoła promowała zdrowy tryb życia w różnych działaniach.

Jeszcze we wrześniu zorganizowaliśmy wspólnie z GOK-iem w Stawigudzie wycieczkę rowerową dla uczniów klas III-VI i ich rodziców.

Również przy tej okazji na plaży w Pluskach Pani dietetyk przeprowadziła pogadankę a po niej quiz na temat zasad zdrowego żywienia.
23 września jesień zawsze witaliśmy w naszej szkole smakami właśnie tej pory roku. Uczniowie robią sałatki, kanapki i koreczki z warzyw i owoców jesiennych.
warzywaZgodnie z zasadą, że RUCH TO ZDROWIE wprowadziliśmy aktywne przerwy. Na sali gimnastycznej uczymy się kroków samby lub ćwiczymy aerobik. Szczególnie na pierwszych lekcjach niektóre klasy doświadczyły już porannej gimnastyki.

 

Plan pracy koła przyrodniczego „DOŚWIADCZENIA”

DZIAŁAMY – MYŚLIMY I SIĘ ROZWIJAMY

Za nami już kilka spotkań… Najlepiej człowiek się uczy kiedy może czegoś doświadczyć… zobaczyć… porównać…

Praca z uczniem zdolnym – rozwija zainteresowania przyrodnicze. Służy zaspakajaniu potrzeb uczniów, pogłębieniu ich wiedzy przyrodniczej i umiejętności. W sposób aktywny prowadzimy nasze doświadczenia w pracowni przyrodniczej.

Oto kilka zdobytych umiejętności i przeprowadzonych doświadczeń. Popatrzcie sami.

4 32 15

Rys. 1. Robimy wulkan.

Lubimy eksperymentować. Nasza Pani przygotowała dla nas zaskakujące doświadczenia. Przecież potrzeba tak nie wiele. Wystarczy poszukać wokół nas. Mamy mleko, atrament, płyn do naczyń, miska i patyczki do uszu. Zobaczcie co wyczarowaliśmy.

6

Fot.2. Mleko i atrament.

 

Oto co się stało po włożeniu patyczków nasączonych płynem do naczyń:

7

Fot.3. Atrament ucieka.

8

Fot.4. Powstają niesamowite abstrakcje.

Nasza Pani pokazuje nam jak obserwować to co się dzieje wokół nas.

9

Fot.5. Wymieniamy się spostrzeżeniami.

10

Fot.6. Dostrzegamy.

11

Fot. 7. Współpracujemy.

12

Fot. 8. Obserwujemy, bo skąd niby taki kolor, kto zgadnie?

Czas na zajęciach biegnie miło, twórczo i we wspaniałym gronie.