Informacje dot. gminnej komunikacji publicznej

Szanowni Państwo.

Od dnia 18.11.2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja
Publiczna. Do końca Listopada roku 2019 roku w ramach okresu
przejściowego funkcjonowała ona wspólnie z dotychczasowymi
przewoźnikami (funkcjonowały dwa rozkłady jazdy). Okres ten z dniem
1.12.2019 roku właśnie się kończy. W związku z powyższym
przypominam iż, od poniedziałku tj. 2.12 2019 r. obowiązuje Nas jeden
rozkład jazdy. Tak jak do tej pory jest on dostępny na stronie Urzędu
Gminy Stawiguda w zakładce https://www.stawiguda.pl/komunikacja .

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących funkcjonowania Gminnej Komunikacji Publicznej. Ankieta
ukierunkowana została w celu zebrania informacji na najczęstsze
zapytania mieszkańców dotyczące rozkładów jazdy czy lokalizacji
przystanków. Przedstawione sugestie pozwolą Nam dostosować i
zoptymalizować organizację Gminnej Komunikacji Publicznej do potrzeb
wszystkich mieszkańców.

Ankiety dostępne na stronie: HTTPS://WWW.STAWIGUDA.PL/ANKIETY [1]