Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie

Budynek A

ul. Warszawska 5

11-034 Stawiguda

woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: zspstawiguda@stawiguda.pl

tel. (089) 512 61 12

fax. (089) 512 68 17

http://zspstawiguda.pl

Budynek B

ul. Leśna 1

11-034 Stawiguda

tel. (089) 512 62 21

Przedszkole

ul. Warszawska 4a

11-034 Stawiguda

tel. (089) 523 70 31

e-mail: zsp_przedszkole@onet.pl