Nauczyciele

nauczycielka_polski_gif

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły

wicedyrektor

mgr Krystyna Porębska

mgr Anna Stokłos

Pedagog szkolny mgr Anna Dąbrowska

mgr Anna Małecka

Język polski mgr Maria Filipska
mgr Magdalena Lutostńska

mgr Jolanta Banaś

mgr Agnieszka Frączyk

Język angielski mgr Jolanta Wardzyńska- Szymczak
mgr Karolina Jaworska – Bendyk

mgr Ilona Żebrowska

Język niemiecki mgr Justyna Reisenberg

mgr Małgorzata Wolszczak

Matematyka mgr Katarzyna Oknińska

mgr Helena Polakowska

mgr Nina Kupryjaniuk

mgr Marcin Osicki

Przyroda

Biologia

mgr Jolanta Szewczak

mgr Bogusława Chodorska

mgr Małgorzata Wolszczak

Historia mgr Ewa Dragun

mgr Justyna Reisenberg

Zajęcia komputerowe

Informatyka

mgr Helena Polakowska

mgr Aleksander Szcześniak

Zajęcia techniczne mgr Anna Grochowska
Sztuka(plastyka, muzyka) mgr Anna Grochowska

mgr Anna Obrębska

Religia mgr Iwona Obidowska

mgr Marta Dziewiątkowska

Wychowanie fizyczne mgr Grzegorz Karżewicz

mgr Aleksandra Rączkiewicz

Fizyka mgr Nina Kupryjaniuk

mgr Aleksander Szcześniak

Chemia mgr Bogusława Chodorska
Geografia mgr Anna Małecka
WOS mgr Anna Stokłos
Zawodoznawstwo, etyka mgr Mariola Kopacz
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Anna Dąbrowska

mgr Bogusława Chodorska

Edukacja wczesnoszkolna mgr Joanna Romanowska
mgr Teresa Wieczorek
mgr Wiesława Kaczmarczyk
mgr Ewelina Bastkowska
mgr Danuta Płócienniczak
Świetlica szkolna mgr Bogusława Gewartowska
mgr Iza Jankowska
Magdalena Mendalka

mgr Mariola Kopacz

Biblioteka

 

mgr Jolanta Banaś