Niepodległościowy bieg patrolowy

Dzień 10 listopada był dniem pracowitym w naszej szkole. Apel z okazji 11 listopada, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Legenda, a na koniec niepodległościowy bieg patrolowy dla klas 6-7 i klas 2-3 oddziału gimnazjalnego.

Uczniowie wzorem lat ubiegłych podążali tropem historii, wykonując zadania na poszczególnych posterunkach. Po wykonaniu wszystkich zadań udali się do budynku B na ul. Leśnej w celu podsumowania akcji. Wręczone zostały dyplomy za pierwsze 3 miejsca oraz medale dla uczestników biegu patrolowego. 

Za ufundowanie medali dla uczniów serdecznie dziękujemy Wójt Gminy Stawiguda pani Irenie Derdoń oraz kierownikowi referatu Promocji w Urzędzie panu Jerzemu Raczykowi.