Historia szkoły

images 2
HISTORIA SZKOŁYimages 2
Nasza szkoła funkcjonuje oficjalnie jako polska szkoła od 1946 roku.
Początkowo mieściła się w małym, ciemnym, podniszczonym budynku, ale z biegiem lat zmieniła się nie do poznania.
W latach 1987-1991 budynek rozbudowano i zmodernizowano – dobudowano nową salę gimnastyczną
z prysznicami, blok żywieniowy oraz nową kotłownię. Szkoła zrobiła się jasna i przestronna.
Sale wyposażono w nowe meble, środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.
W 1969 r. nadano szkole imię chor. Czesława Krywuli.
W latach 70. i 80. w szkole funkcjonowało Szkolne Schronisko Młodzieżowe należące do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
a także działał Hufiec ZHP.
W 1996-97 r. zostały zlikwidowane punkty filialne w Pluskach, Tomaszkowie i Dorotowie, wchodzące w skład szkoły, a w 1997 r. został powołany
Zespół Szkolno-Przedszkolny składający się już ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
Od 1.09.2010 r. oddano nowy budynek przedszkolny, w którym mieszczą się 4 oddziały oraz biblioteka publiczna.
Absolwenci szkoły z wychowawcami Marią Sypełowską i Danutą Wiszniewską,
rok szkolny 1979/1980.

pict0342

Rozbudowa szkoły, 1987-1991 r.

pict0350

Budynek szkoły, 1946 r.

pict0328