Szkoła obecnie

uczen_idzieW Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie uczy się:

– 238 uczniów(w Szkole Podstawowej),

– 109 dzieci(w Przedszkolu).
  Zasoby Szkoły:
W naszej szkole znajduje się 12 sal lekcyjnych, świetlica/stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka, pracownia komputerowa z Internetem.
Mamy także boisko i plac zabaw.
W przedszkolu znajdują się 4 sale edukacyjne, 1 sala do zajęć ruchowych oraz plac zabaw.

 

Zajęcia dodatkowe:
W naszej szkole odbywa się wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań) z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego, religii. Odbywają się także zajęcia plastyczne,
teatralne, sportowe, wokalne – schola, informatyczne i socjoterapeutyczne .W klasach I-III nauczyciele realizują z dziećmi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z uczniami zdolnymi.

 

Sukcesy i osiągnięcia:

 • często zajmujemy wysokie miejsca w olimpiadach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim,
 • otrzymujemy wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, plastycznych i przeglądach teatralnych,
 • zajmujemy czołowe miejsca w zawodach sportowych,

 

Tradycje i uroczystości:

 • pasowanie na ucznia,
 • przyjęcie uczniów klas I w poczet czytelników bibloteki szkolnej,
 • spotkania andrzejkowe, mikołajkowe, wigilijne,
 • bal karnawałowy,
 • pożegnanie szóstoklasistów,
 • konkursy i wystawy zgodne z kalendarzem rocznym szkoły,
 • prezentacje teatralne,
 • zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.