Ogłoszenie

W dniach 15 -17 kwietnia uczniów klas 8 prosimy o przybycie na egzamin w budynku B ul. Leśna 1.

Autobusy rano wg stałego rozkładu jazdy.

W związku z prawem nauczycieli do przystąpienia do strajku i wynikającymi z tego trudnościami organizacyjnymi, informujemy, że od dnia 8.04  do odwołania w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze, zapewniamy też o terminowym przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne, w miarę możliwości zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

Ewentualną nieobecność w szkole prosimy zgłaszać do piątku do godz.  12.00 w celu dokonania odpisu płatności za posiłki.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

 

Dziękuję za wyrozumiałość

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły

Krystyna Porębska