Ogłoszenie dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zaprasza wszystkich rodziców uczniów szkoły (budynek A i B)

na spotkanie, w trakcie którego przekazana zostanie informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w czasie,

którym występuje zagrożenie strajkiem nauczycieli.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 4.04. o godzinie 17.00 w budynku A.