Podręczniki dla klasy pierwszej

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Klasa

Uwagi

(kontynuacja, nowe)

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Oto ja

MAC Edukacja

I

kontynuacja

2.

J. angielski

Bugs Team 1

Macmillan

I

 

3.

Religia

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Katechetyczne

I

kontynuacja