Podręczniki dla klasy pierwszej

Edukacja wczesnoszkolna – ” Nasz elementarz” – MEN

Język angielski – C. Read, A. Soberon – „Bugs world” cz.I – (podręcznik i zeszyt ćwiczeń 1C) – Macmillan – Nr dopuszczenia 30/1/2009

Elementarz, podręcznik oraz ćwiczenia do nauki języka angielskiego uczniowie otrzymają z biblioteki szkolnej. Natomiast podręcznik do religii należy zakupić samodzielnie.

Religia  – „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – Wydawnictwo Katechetyczne – podręcznik

Nr dopuszczenia AZ -11-01/10-WA-1/12