Podręczniki do klasy drugiej

Edukacja wczesnoszkolna – Nasz Elementarz – MEN

Język angielski – C.Read, A. Soberon – ” Bugs word 2″ (podręcznik i ćwiczenia zeszyt 2A) – Macmillan

Elementarz, podręcznik oraz ćwiczenia do nauki języka angielskiego uczniowie otrzymają z biblioteki szkolnej. Natomiast podręcznik do religii należy zakupić samodzielnie.

Religia – „Oto ja jestem z Wami” podręcznik – Wydawnictwo Katechetyczne –

Nr dopuszczenia AZ-12-01/10-WA-2/13