Podręczniki do klasy drugiej

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Klasa

Uwagi

(kontynuacja, nowe)

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Oto ja

MAC Edukacja

II

kontynuacja nowej podstawy programowej

2.

J. angielski

Bugs Team 2

Macmillan

II

 

3.

Religia

A oto Ja jestem z wami

Katechetyczne

II

kontynuacja