Podręczniki do klasy trzeciej

Elementarz, podręcznik oraz ćwiczenia do nauki języka angielskiego uczniowie otrzymają z biblioteki szkolnej. Natomiast podręcznik do nauki religii należy zakupić samodzielnie.
Edukacja wczesnoszkolna – „Tropiciele” – (podręcznik, karty pracy i zeszyty ćwiczeń dla klasy 3) – WSiP – Nr dopuszczenia 492/5/2014

Język Angielski -E. Papiol, M.Toth, M. Kondro „Bugs world 3” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń Bugs World 3) – Macmillan -Nr dopuszczenia 30/3/2011

Religia –NR PODRĘCZNIKA AZ-13-01/10-WA-2/14 Tytuł podręcznika :Kto spożywa moje ciało ma życie Wydawnictwo katechetyczne