Pomagamy z pokolenia na pokolenie

9 stycznia 2018 r. Ochotnicy Straży Pożarnej państwo Joanna i Zenon Retkowicz z ochotą odwiedzili klasy III i  opowiedzieli o swojej pasji pomagania innym. Przypomnieli o  sposobach zachowania i informowania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia.  Omówili  elementy stroju strażaków. Zachęcali dziatwę do dbania o sprawność fizyczną i bycia dobrym człowiekiem  niosącym pomoc innym. Ochotnikom chętnie dziękujemy.