Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stawigudzie informuje, że w dniach
od 1.03.2019r. do 15.03.2019r.

trwa rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020.

Wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej http://zspstawiguda.pl/dokumenty-do-pobrania/

Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły
lub w przedszkolu w pokoju intendenta.

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej ZSP w Stawigudzie
w zakładce „rekrutacja”.