Rodzice

 

Prezydium Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Zalewski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Iwona Łaźniewska

SKARBNIK
Justyna Reisenberg

SEKRETARZ
Katarzyna Jasiuczenia

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA

CZŁONKOWIE