Rok dla niepodległej

 
 
 

3 maja 2018 r.

 

6 kwietnia 2018 r.

„Lasy a historia najnowsza”

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w GOK Stawiguda i Nadleśnictwie Jagiełek odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem kwaterowania żołnierzy 4 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Nasi uczniowie klas 6-7 zostali zaproszeni do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Przygotowali koncert pieśni i recytację poezji, następnie wzięli udział w odsłonięciu kapliczki i tablicy pamiątkowej w nieistniejącej już leśniczówce Kieraj. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi i panią dyrektor Krystyną Porębską posadzili też cisy, a Konrad z klasy 6 a odczytał zapis na odsłoniętej tablicy.

Poniżej link do relacji z uroczystości:

http://www.jagielek.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lasy-a-historia-najnowsza

 

ojcowie-niepodleglosci

listopad 2017 r. – III niepodległościowy bieg patrolowy