Szkolny Klub Sportowy

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do programu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie „Szkolny Klub Sportowy”.

 http://www.szs.olsztyn.pl/sks.html

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Cele programu:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  6. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  7. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  8. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W naszej szkole będą realizowane zajęcia gier zespołowych, ze szczególnym uwzględnieniem  Ultimate Frisbee.

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultimate_frisbee

Koordynatorem w Szkole Podstawowej w Stawigudzie jest pan Grzegorz Karżewicz, który będzie informował uczniów o terminie rekrutacji do programu, planie i przebiegu zajęć.