Zasady funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Stawiguda

  1.  Autobusy gminne zatrzymują się wyłącznie na wyznaczonych przystankach autobusowych.
  2. Komunikacja publiczna nie zapewnia opieki podczas przejazdu pasażerów.
  3. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci podczas podróży komunikacją publiczną (dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia).
  4. W czasie przejazdu dziecko musi posiadać ważny bilet miesięczny.
  5. W autobusach zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.
  6. Pasażerowie komunikacji publicznej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tzn. trzymania się poręczy, zajmowania siedzeń, wnoszenia do autobusu jedzenia. Zakazuje się wnoszenia napoi, palenia papierosów i e-papierosów.
  7. Autobusy nie  mogą zatrzymywać się poza wyznaczonymi miejscami.
  8. Z gminnej komunikacji autobusowej mogą korzystać nie tylko dzieci, które gmina ma obowiązek dowozić, ale także dzieci, które zakupią bilet.
  9. Uprawnionymi do ustawowych zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem na terenie Gminy Stawiguda są podmioty określone w Uchwale nr X/78/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 czerwca 2019 r.
  10. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących funkcjonowania komunikacji gminnej prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej, tel. 89 5126 941 lub mail: gosp-kom@stawiguda.pl

https://www.stawiguda.pl/gminna-komunikacja-publiczna-gkp

https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2071/pierwszy-kurs-komunikacji-gminnej